Tornadoplog

Tornadoplogen från Siljum är utvecklad för att uppnå en så effektiv snöröjning som möjligt. Plogens skärvinkel och speciella utformning gör att plogningsarbetet går snabbt och ger ett fulländat snöröjningsresultat. Tornadoplogen finns i två utföranden: rak eller konisk. Plogen passar hjullastare mellan 10 och 15 ton.

Produktfördelar

  • Går extremt lätt i snön tack vare plogskärets vinkel (50° mot vägbanan) och bladets speciella utformning som betyder att snön roterar ur bladet.
  • Finns både som rak och konisk plog.
  • Kan ploga åt båda hållen. Den hydrauliska diagonalinställningen innebär att snön kan plogas åt båda hållen. Det ger en hög nyttjandegrad.
  • Följer vägbanans lutning. Horisontalpendlingen gör att plogen mjukt och följsamt anpassar sig efter vägbanans lutning.

Säkerhetssystem

Tornadoplogen finns med två varianter av kollisionsskydd:

  1. Länksystem: Tornadoplogens länksystem är beprövat och uppskattat. Vid hinder i vägbanan rullar bladet bakåt/uppåt och lyfts över hindret. Detta system rekommenderas vid normal landsvägsplogning.
  2. Oberoende skär: Siljums nya säkerhetssystem innebär att plogskäret är uppdelat i ett antal individuellt oberoende skär. Vid ojämnheter i vägbanan fjädrar det skär som träffar hindret bakåt, men återgår sedan omedelbart till normalläge efter att hindret är passerat. Detta system fungerar vid alla typer av plogning men kommer bäst till sin rätt vid besvärliga plogningsförhållanden till exempel vid trottoarkanter, uppstickande brunnslock med mera. Tornadoplogar med detta säkerhetssystem kan även förses med modd-skär.

Rak och konisk

Siljums Tornadoplog finns i två varianter: rak och konisk.

Tornado Rak lämpar sig bäst för plogning där krav på åtkomlighet är önskvärt, till exempel nära husväggar och staket.

Tornado Konisk är att föredra vid normal landsvägsplogning eftersom den koniska formen ger en optimal avläggning av snömassorna. Plogen med koniskt utförande efterlämnar inga strängar vid snöröjning mot exempelvis staket, stolpar och väggar.

Tekniska data

Art nrModellBredd (mm)Höjd (mm)Vikt, c:a (kg)Maskinvikt (ton)
31191123700RL370010001000
3210407-RK3700RK370010001000
32100664000RL400012001200
Anm. Rakt plogblad
3210060-K3700KL3700/4300850/14001200
3210408-KK3700KK3700/4300850/14001200
Anm.Koniskt plogblad

Har du frågor?

Har du frågor eller vill bli kontaktad av en säljare för denna typ av redskap?

Relaterade produkter

Guider: Gör det själv

Medarbetare filmikon
Medarbetare filmikon