Hållbarhet

Vi ställer hårda krav på material och vill samtidigt ta vårt ansvar för framtiden.

Vårt produktprogram genomsyras av genomtänkta konstruktioner, noggranna materialval och hållbarhet. Därför använder vi Hardox 500 Tuf från SSAB i våra produkter där det är möjligt. Hardox 500 Tuf har marknadsledande egenskaper som kombinerar mycket hög slitstyrka och tålighet med låg vikt och tunnare material.

TUNNARE OCH STARKARE
Hardox 500 Tuf är en vidareutveckling av Hardox 500 med flera goda egenskaper. Ett exempel: För Götenes skopor innebär Hardox 500 Tuf att plåtarna kan göras upp till 20 procent tunnare, de innehåller färre delar, inte lika många svetsfogar och att underhåll och service blir enklare.

REDUCERADE UTSLÄPP

Genom att använda Hardox 500 Tuf blir våra produkter ännu mer slitstarka och robusta, dessutom till en lägre vikt. Det gör att våra slutkunder blir mer effektiva, får lägre driftskostnader och kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

GÅR I BRÄSCHEN

Vi vill ligga i framkant vad gäller innovation och hållbarhet. Det är två strategiskt viktiga områden för oss.

Genom att använda Hardox 500 Tuf tar vi avgörande steg inom båda dessa områden.

Produktion Hardox 500 TUF

EXEMPEL

En grävmaskin har utrustats med en större Götene-skopa gjord av Hardox® 500 Tuf.

Vikten på den nya skopan har reducerats med 110 kg/5%, vilket innebär att föraren kan öka skopans last med motsvarande vikt. Det leder till färre cykler för att flytta samma mängd material och lägre koldioxidutsläpp.

CO2 BESPARING
17 ton/livstid.

CO2 ÅTERBETALNINGSTID
4 månader.

MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING
5 600 l/livstid.

MOTSVARAR
8 färre bilar på vägen under ett års tid.