Bærekraft

Vi stiller høye krav til materialer og ønsker å ta ansvar for fremtiden.

Produktprogrammet vårt kjennetegnes av gjennomtenkt design, nøye materialvalg og holdbarhet. Derfor bruker vi Hardox 500 Tuf fra SSAB i produktene våre der det er mulig. Hardox 500 Tuf har markedsledende egenskaper som kombinerer svært høy slitestyrke og holdbarhet med lav vekt og tynnere materialer.

TYNNERE OG STERKERE
Hardox 500 Tuf er en videreutvikling av Hardox 500 med flere gode egenskaper. Et eksempel: For Götenes skuffer betyr Hardox 500 Tuf at platene kan gjøres opptil 20 prosent tynnere, at de inneholder færre deler, færre sveiseforbindelser og at vedlikehold og service blir enklere.

REDUSERTE UTSLIPP

Hardox 500 Tuf gjør produktene våre enda mer holdbare og robuste, og med lavere vekt. Resultatet er at sluttkundene våre blir mer effektive, får lavere driftskostnader og kan bidra til å redusere CO2-utslippene.

PÅ VEI TIL FREMTIDEN

Vi ønsker å ligge i forkant når det gjelder innovasjon og bærekraft. Dette er to strategisk viktige områder for oss.

Ved å bruke Hardox 500 Tuf tar vi avgjørende skritt på begge disse områdene.

Produksjon Hardox 500 TUF

EKSEMPEL

En gravemaskin er utstyrt med en større Götene-skuffe laget av Hardox® 500 Tuf.

Vekten på den nye skuffen er redusert med 110 kg/5%, noe som betyr at maskinføreren kan øke skuffens last med samme vekt. Dette gir færre sykluser for å flytte samme mengde materiale og lavere CO2-utslipp.

CO2-SPARING
17 tonn/levetid.

TILBAKEBETALINGSTID FOR CO2
4 måneder.

REDUSERT DRIVSTOFFORBRUK
5 600 liter/levetid.

TILSVARER
8 færre biler på veiene i løpet av et år.