Om Fronteq

Fronteq är en av Sveriges ledande redskapstillverkare för grävmaskiner och hjullastare inom segmenten anläggning, industri, terminaler samt berghantering och gruvor. Produkterna används av professionella entreprenörer verksamma inom grävning, anläggning, schaktning, materialhantering, snöröjning samt underhåll av gator och vägar.

I Fronteq ingår varumärkena Götene, UFO, Siljum och Eslöv. Redskapen är robusta, driftsäkra och håller en mycket hög kvalitets- och tekniknivå.

Vår styrka ligger i våra mjuka värden och stenhårda produkter.

VÄRDERINGAR STYR VÅR VERKSAMHET

Fronteq fortsätter att stå för samma värden som alltid genomsyrat våra bolag: Professionalism, personlighet, tillgänglighet, leveranssäkerhet, kvalitet och närhet. Det ska vara roligt att göra affärer med oss!

MILJÖ OCH HÅLLBARHET
Vår arbetsmiljö ska vara säker och präglas av öppenhet och respekt. Alla medarbetare har betydelse. Våra medarbetare är stolta över att jobba hos oss. Våra produkter, tjänster och investeringar ska bidra till minskad negativ klimatpåverkan. Vi ställer samma krav på våra leverantörer.

ALLT UNDER ETT TAK
Vår produktion är modern, kontrollerad, optimerad och sker av oss själva i våra produktionsanläggningar. Processen är välplanerad in i minsta detalj, från hur vi tar emot material till hur och i vilken ordning det tas om hand och bearbetas.

PRODUKTION MED KLASS
Vi arbetar med hög effektivitet i produktionen och strävar efter ständiga förbättringar. Vår tillverkning sker med ledande och toppmodern utrustning. Vi arbetar till exempel med plasmaskärning, robotsvetsning, bockningsmaskiner och effektiv lackering.

Siljum Multiplog 5400 X-Line

Vi vill erbjuda dig de bästa tänkbara redskapen för dina specifika behov.

UTRUSTNING FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Vi är ett företag som drivs av att se våra produkter ”in action”. Vi tillverkar robusta produkter av hög kvalitet, ofta kundanpassade, som tar avstamp i våra kunders vardag. Våra produkter används av entreprenörer verksamma inom grävning, anläggning, schaktning, materialhantering, snöröjning samt underhåll av gator och vägar.

Med våra redskap blir jobbet enklare, säkrare och bidrar till en hållbar framtid.

BRED NÄRVARO
Sverige är vår hemmamarknad. Här finns vi representerade genom ett nationellt återförsäljarnät. Tio procent av vår försäljning går på export till framförallt Norge, Baltikum och Tyskland. Vi har kontor i Götene och Bygdsiljum och tillsammans är vi omkring 60 medarbetare. Tillverkning sker vid produktionsanläggningarna i Götene och Bygdsiljum.

VI GILLAR KVALITET
Våra redskap är robusta, driftsäkra och håller en mycket hög kvalitets- och tekniknivå. Till exempel inför vi på bred front SSAB Hardox 500 Tuf som material och vi har flera patenterade lösningar. Vi arbetar proaktivt inom kvalitet och miljö och är sedan 2017 certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Hos oss finns produkter som passar varje entreprenörs högt ställda förväntningar.

Tillsammans.

Sedan första mars 2022 ingår Götene, Siljum och Ufo i det nya gemensamma bolaget Fronteq. Med enad front blir vi en av Sveriges ledande redskapstillverkare för grävmaskiner och hjullastare inom anläggning, industri, terminaler, berghantering och gruvor. Produkterna används av professionella entreprenörer verksamma inom grävning, anläggning, schaktning, materialhantering, snöröjning samt underhåll av gator och vägar.

EN SAMLANDE KRAFT
Att vi har blivit Fronteq är enkelt. Det är för att vi passar ihop, verkar inom samma områden och att vi tillsammans kan erbjuda ett av marknadens mest kompletta utbud för hjullastare och grävmaskiner för arbeten året runt.

VI VÄSSAR OSS LITE TILL
Alla våra produktvarumärken är omtyckta och väletablerade på marknaden och kommer inom ramen för Fronteq omsorgsfullt att leva kvar precis som tidigare.

Under Fronteqs gemensamma flagg kan vi utvecklas ännu bättre som företag, ge ännu högre service till alla våra kunder och växa vidare både nationellt och internationellt.

VI GILLAR VÅRT NAMN!
Namnet Fronteq är lite finurligt och förklarar på ett enkelt sätt att våra produkter är redskap som sitter längst fram, i fronten på maskinerna. Fronteq visar att vi är i utvecklingens framkant, arbetar med teknik, och att vi kombinerar kvalitet och känsla.

Hos oss förenar vi både hjärta och hjärna. Det genomsyrar vårt arbete och våra affärer.